Inschrijven

25 jaar KlasCement

Gegevens van de deelnemerLunch en receptie

Startpagina

KlasCement wordt 25 jaar, daarom geven we een spetterend feest! Kom mee netwerken, workshops volgen en feesten op 8 mei. Schrijf je in en volg 3 workshops gegeven door onze leden en organisaties.

Praktische informatie

Datum en uur

De studiedag vindt plaats op maandag 8 mei 2023, van 8u45 tot 16u.

Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de workshops te bekijken. 


Locatie en bereikbaarheid 

De studiedag vindt plaats in het Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan, 15, 1210 Brussel. 


Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. 

Het aantal plaatsen is beperkt tot 250 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af. 

Inschrijven kan tot uiterlijk 30 april 2023 om 24 uur en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Programma


UurActiviteitLocatie
8u45 tot 9u15BeursInkom + cafetaria
9u1525 jaar KlasCementAuditorium
11uWorkshop 1Lokalen eerste verdiep
12u tot 13uLunch en beursCafetaria
13u tot 14uWorkshop 2
Lokalen eerste verdiep
14u10 tot 15u10Workshop 3
Lokalen eerste verdiep
15u10 tot 16uReceptie en beursCafetaria

Meer info over het programma.

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens
Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.
In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie
Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Kenniscentrum Digisprong
Koning Albert II-laan 15 – 3A12
1210 Brussel

Verantwoordelijke
Els Govaerts - els@klascement.net

Beveiliging
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten
Je kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming.

Contact

Voor vragen over 25 jaar KlasCement en jouw inschrijving kan je contact opnemen met els@klascement.net