Inschrijven

Onderwijsonderzoek: terugkijken en vooruitzien
Startpagina

Het Departement Onderwijs en Vorming heeft een traditie opgebouwd in het zelf uitvoeren of uitbesteden van beleidsgericht onderwijsonderzoek. 

Dit gebeurt via verschillende kanalen zoals het OBPWO-programma, internationaal vergelijkend onderzoek,  monitors en data-analyses, Vlaamse en internationale onderwijsindicatoren, tal van ad hoc onderzoeks- en consultancy-opdrachten, beleidsevaluaties en kortlopende enquêtes. 

Hierover informeren we je graag op ons eerste informatie- en netwerkseminarie. 

Tijdens dit seminarie krijg je een overzicht van recent onderzoek uitbesteed door het Departement Onderwijs en Vorming. We gaan in op de kennisvragen, timing en mogelijke valorisatie van de onderzoeken. We geven geen overzicht van de onderzoeksresultaten. Daarnaast krijg je de kans om mee na te denken over een onderzoeksagenda voor de komende jaren.

Praktische informatie

Datum en uur

Het seminarie vindt plaats op 25 april van 9u tot 15u.

Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken. 

Locatie

Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15 te Brussel.

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. 

Het aantal plaatsen is beperkt tot maximum 100 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af. 

Inschrijven kan tot uiterlijk 18 april en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Programma


9.00Ontvangst met koffie
9.30Welkom door dagvoorzitter
9.45Overzicht van de stand van zaken van beleidsgericht en internationaal onderzoek, uitbesteed door het Departement Onderwijs en Vorming
10.45Pauze
11.10Toelichting van de stand van zaken van data-analyse en monitors door het Departement Onderwijs en Vorming
11.40Toelichting Vlaamse toetsen vanuit onderzoeksperspectief 
12.10Toelichting Leerpunt: naar een vertaling van de EEF toolkit
12.30Broodjeslunch
13.30

Reflectie over toekomstige kennisvragen via gesprekstafels

Keuze uit:

  • Onderwijssysteem (macroniveau)
  • Loopbaan van leerlingen en zorgnoden 
  • De leraar (lerarenopleiding, professionalisering, werkcondities)
  • Schoolbeleid
  • Klas- en (vak)didactiek
  • Taal 
  • Onderbelichte doelgroepen
15.00Einde


Privacy

Bescherming van persoonsgegevens
Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.
In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie
Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Strategie en Kennis
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Verantwoordelijken

Beveiliging
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten
Je kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming.
 

Contact

Voor vragen over dit seminarie en jouw inschrijving kan je contact opnemen met Katrijn Ballet en Bieke De Fraine.

Afdeling Strategie en Kennis

Katrijn.Ballet@ond.vlaanderen.be

Bieke.Defraine@ond.vlaanderen.be