Inschrijven

Language of schooling: developing language awareness in subject classes (4 & 5 oktober 2023)

De inschrijvingen zijn afgesloten. Neem je graag plaats op de wachtlijst? Ga naar 'Praktische informatie' voor meer info.

Startpagina

Merk jij als niet-taalleerkracht dat taal voor sommige leerlingen een hindernis vormt voor het begrijpen van de vakinhoud? Weet je als niet-taalleerkracht niet altijd goed hoe je deze taaldrempel kan verlagen om ervoor te zorgen dat je leerlingen de onderwijsdoelen van je vak behalen?
Ook als pakweg leerkracht biologie of elektronica kan je eenvoudige ingrepen doen om ervoor te zorgen dat taal je leerlingen niet hindert om mee te zijn met je les.  In de workshop “Language of schooling: developing language awareness in subject classes” leer je gedurende twee dagen in kleine groep praktische technieken toepassen. 

De workshop wordt gegeven door de internationale experts Jérôme Béliard en Artashes Barkhanajyan van het European Centre for Modern Languages (ECML). Het ECML is een centrum voor talenonderwijs dat werd opgericht door de Raad van Europa.

 • Doelgroep:
  - leraren van niet-taalvakken uit het secundair onderwijs (economie, houtbewerking, …)
  - pedagogisch begeleiders en lerarenopleiders
  - er zijn ook een klein aantal plaatsen voor taalleraren die in hun school willen samenwerken met niet-taalleraren om hen te ondersteunen op vlak van het gebruik van een versterkende onderwijstaal.
 • De workshop is kosteloos.
 • Voertaal: Engels (met voorbeelden in het Engels en Frans)
 • Locatie: Brussel (dichtbij station Brussel-Noord)
 • Er wordt een broodjeslunch aangeboden
 • Projectwebsite Developing language awareness in subject classes: klik hier.
 • Deelname is enkel mogelijk voor de volledige tweedaagse (niet voor afzonderlijke dagen). 
 • Voorbereiding: online voorbereidende vergadering op woensdag 13 september van 14u tot 15u.
 • Disseminatie: we vragen dat deelnemers de inzichten en geleerde lessen uit de workshop achteraf zoveel mogelijk dissemineren binnen hun instelling/organisatie en uitgebreider netwerk.

Praktische informatie

Voertaal
De voertaal van de workshop is Engels. Er worden voorbeelden gegeven in zowel Engels als Frans.

Datum en uur
De studiedag vindt plaats op woensdag 4 oktober 2023 (9.00 - 16.45 uur) en op donderdag 5 oktober (9.00-16.00 uur). Deelnemen kan enkel voor de volledige tweedaagse (niet voor afzonderlijke dagen).
Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken. 

Locatie
De studiedag vindt plaats in het gebouw Hendrik Conscience, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, lokaal 1B03 op de 1ste verdieping (op wandelafstand van station Brussel-Noord) . 

Bereikbaarheid
De studiedag vindt plaats in het gebouw Hendrik Conscience.

Inschrijven
Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.
Het aantal plaatsen is beperkt. Er is plaats voor 30 deelnemers uit het hele land. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af. De inschrijvingen zijn afgesloten. Neem je graag plaats op de wachtlijst? Stuur dan een mailtje naar fauve.vandenberghe@ond.vlaanderen.be met volgende gegevens:

 • Ik neem graag plaats op de wachtlijst voor de workshop ‘Language of schooling: developing language awareness in subject classes’ op 4 & 5 oktober 2023.
 • School/werkgever: …
 • Postcode en gemeente: …
 • Naam en voornaam: …
 • Functie: …
 • Vak(ken) die je geeft: …
 • Leerja(a)r(en) waarin je lesgeeft: …
 • Finaliteit waarin je lesgeeft (doorstroom, dubbele finaliteit,…): …
 • E-mailadres: …
 • Gsm-nummer: …
 • Eventuele allergieën (cf. broodjeslunch): …

Programma

Vind het programma

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Departement Onderwijs & Vorming
Koning Albert II-laan 15 (3C)
1210 Brussel

Verantwoordelijken

Fauve Van den Berghe (fauve.vandenberghe@ond.vlaanderen.be).

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming.

Contact

Voor vragen over de workshop ‘Language of schooling: developing language awareness in subject classes’ en jouw inschrijving kan je contact opnemen met Fauve Van den Berghe (fauve.vandenberghe@ond.vlaanderen.be).