Inschrijven

‘Supporting all language teachers in improving language teaching and developing plurilingual competences for all learners’ - Tweedaagse workshop op 18 en 19 oktober 2023.

De workshop is jammer genoeg al volzet. Neem je graag plaats op de wachtlijst? Stuur dan een mailtje naar jurgen.lammens@ond.vlaanderen.be met volgende gegevens. Wij contacteren u als er toch nog een plaats vrij zou komen: Voornaam en naam, Functie, Aantal jaar ervaring in deze functie, School, Postcode en gemeente, E-mail adres

Startpagina

Het onthaalonderwijs heeft de laatste jaren te maken met een instroom van semi-gealfabetiseerde en analfabete anderstalige nieuwkomers. Sommigen van hen hebben een vluchtverhaal en hebben nood aan psychosociale ondersteuning. 

Merk jij als OKAN-leerkracht dat deze leerlingen het extra moeilijk hebben om het Nederlands onder de knie te krijgen? Ervaar je vanuit je functie als vervolgschoolcoach, talenbeleid- of graadcoördinator in het secundair onderwijs dat gewezen anderstalige nieuwkomers blijvend nood hebben aan ondersteuning op het vlak van Nederlandse taalvaardigheid? Wil je er vanuit het schoolbeleid toe bijdragen dat leraren van alle vakken hiervoor de nodige aandacht hebben? De tweedaagse workshop ‘Supporting all language teachers in improving language teaching and developing plurilingual competences for all learners’ biedt wetenschappelijk onderbouwde inzichten in tweedetaalverwerving en reikt concrete tips en ideeën aan om mee aan de slag te gaan. Er is ook ruimte voor netwerking tussen de deelnemers. 

Terry Lamb en Katja Schnitzer, beiden internationale expert van het European Centre for Modern Languages (ECML) geven deze workshop. Het ECML is een centrum voor talenonderwijs dat werd opgericht door de Raad van Europa.

De workshop is toegankelijk voor deelnemers uit de Vlaamse, Duitstalige en Franse Gemeenschap van België.

 • Doelgroep:
  - OKAN-leraren
  - Vervolgschoolcoaches
  - Talenbeleid- en graadcoördinatoren werkzaam op scholen met gewezen anderstalige nieuwkomers
 • De workshop is gratis.
 • Voertaal: Engels.
 • Locatie: Conscience gebouw in Brussel (vlakbij station Brussel-Noord).
 • Deelname aan de workshop is enkel mogelijk voor de twee volledige dagen (niet voor halve of afzonderlijke dagen).
 • Een overnachting op hotel in Brussel is mogelijk maar niet verplicht. De kosten voor de overnachting worden gedragen door de organisatie.
 • ’s Middags voorzien we een broodjeslunch. De avond van de eerste dag (18 oktober) bieden we een diner in groep aan. Dit biedt extra gelegenheid kennis te maken en te netwerken met de deelnemers en de internationale experts. Deelname aan het diner is kosteloos, maar is niet verplicht.
 • Projectwebsite Supporting Multilingual Classrooms
 • Disseminatie: we vragen dat deelnemers de aangereikte inzichten, ideeën en tips achteraf zo veel mogelijk verspreiden en delen binnen hun instelling/organisatie en uitgebreider netwerk.

Praktische informatie

Voertaal

De voertaal van de workshop is Engels. 


Datum en uur

De studiedag vindt plaats op woensdag 18 oktober 2023 (10u00-17u00) en op donderdag 19 oktober 2023 (09u30-16u00). Deelnemen kan enkel voor de volledige tweedaagse (niet voor afzonderlijke dagen).

Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken.


Locatie en Bereikbaarheid

De studiedag vindt plaats in het Consiencegebouw, K.Albert II laan 15, 1210 Brussel.


Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.

Wees er snel bij want het aantal plaatsen is beperkt en toegankelijk voor deelnemers uit de drie Gemeenschappen van België.
Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af.

Inschrijven kan van 22/08/2023 om 16:00 tot 02/10/2023 om 23:59 en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Programma

Supporting all language teachers in improving language teaching and developing plurilingual competences for all learners

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Departement Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15 - 3C
1210 Brussel

Verantwoordelijken

Kaat Clinckspoor
kaat.clinckspoor@ond.vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming.

Contact

Voor praktische vragen over jouw inschrijving kan je contact opnemen met jurgen.lammens@ond.vlaanderen.be

Met inhoudelijke vragen kan je kaat.clinckspoor@ond.vlaanderen.be en peter.bex@ond.vlaanderen.be contacteren.