Inschrijven

Studiedag Edusprong: de springplank naar het volwassenenonderwijs van de toekomst

Gegevens van de organisatie

Gegevens van de deelnemer

Lunch

      Netwerkmoment
Startpagina

Op donderdag 12 oktober 2023 organiseert het ministerie Onderwijs en Vorming een studiedag over de Edusprong-initiatieven: Edusprong, de springplank naar het volwassenenonderwijs van de toekomst. 

De focus van deze studiedag ligt in het delen van kennis en ervaringen bij zowel de centrale Edusprong-acties als de lokale projecten die voortkwamen uit projectoproep I. De studiedag bestaat uit een plenair gedeelte en break-outsessies met praktijkvoorbeelden, discussie in kleine groepen of het bespreken van onderzoeksresultaten. Je stelt zelf je studiedag samen met de onderwerpen die je interesseren.

Praktische informatie

Datum en uur
De studiedag vindt plaats op donderdag 12 oktober 2023, ontvangst vanaf 9u - einde voorzien om 16u30. De plenaire sessie met panelgesprek start om 9u30. Nadien is er de mogelijkheid om break-outsessies te volgen. 

Raadpleeg het programma om de concrete planning en de invulling van de studiedag te bekijken. 

Locatie en bereikbaarheid
De studiedag vindt plaats in het het Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

Inschrijven
Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.
Het aantal plaatsen is beperkt. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af. 

Inschrijven kan tot en met dinsdag 27 september 2023 om 24u en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Programma

Download hier het programma.

UurActiviteitMeer info
9uOnthaal en koffie
9u30Plenaire sessie“Hoe Edusprong fungeert als springplank naar het volwassenenonderwijs van de toekomst.”
11u-
11u30
Koffiepauze
11u30-12u30Edusprong-Sessies 1
Maak een keuze uit 10 onderwerpen. Lokaal wordt ter plaatse meegedeeld.
12u30-13u30Lunch
13u30-14u30Edusprong-Sessies 2
Maak een keuze uit 10 onderwerpen. Lokaal wordt ter plaatse meegedeeld.

Verplaatsing tussen de sessies

14u45-15u45

Edusprong-Sessies 3
Maak een keuze uit 10 onderwerpen. Lokaal wordt ter plaatse meegedeeld.
15u45-16u30Afsluiter met netwerkmoment

Voor de Edusprong-sessies heb je keuze uit 10 verschillende onderwerpen. De meeste sessies worden exact herhaald. De sessies met een * veranderen van deelthema, afhankelijk van het uur waarop je inschrijft.

TRAJECTEN EN COMPETENTIES

Sessie 1: Projectoproep I lokale projecten - discussie en uitwisseling rond trajecten & competenties in het volwassenenonderwijs*

Na afronding van de projecten uit projectoproep I kunnen we van elkaar leren: wat zijn de bevindingen over de projectaanpak? Wat is het resultaat? Welke uitdagingen en valkuilen zijn er? En vooral ook: wat verliep goed en is voor herhaling vatbaar. Neem deel aan de discussie.

1. Sessie 11u30-12u30 hybride lesmateriaal
2. Sessie 13u30-14u30: flexibele trajecten
3. Sessie 14u45-15u45: evaluatie

Sessie 2: Een EVC instrument: hoe pak je dit aan?*

In drie sessies wordt toegelicht hoe je als centrum kan beginnen aan een EVC-instrument om zo een EVC-traject te kunnen aanbieden. Iedere sessie gaat over een ander EVC-traject en toont dus telkens een verschillende manier van werken die je kan toepassen om je eigen traject samen te stellen.

1. Sessie 11u30-12u30: EVC-instrument Digitale gebruikersondersteuner
2. Sessie 13u30-14u30: EVC-instrument Fietshersteller
3. Sessie 14u45-15u45: EVC-instrument Kelner en Hulpkelner

Gegeven door Mieke Goris (CVO EduKempen), Joris Quintens (CVO De Verdieping), Rudy Rampelberg (CVO Cursa) en Paul Carton (netoverschrijdend projectleider).

Sessie 3: Versterkt levenslang leren: registratie van competenties

In deze sessie gaan we dieper in op de mogelijkheden om competenties te registeren op niveau van kleinere gehelen. Kom de voornaamste resultaten uit de gedragenheidsstudie te weten en neem deel aan de discussie.

Gegeven door Dries Ballyn en Jeroen Delbeke (AHOVOKS).

Sessie 4: Een flexibel diplomatraject: hoe en voor wie werkt het?

Vier CVO en de Examencommissie secundair onderwijs slaan de handen in elkaar voor dit pilootproject ‘flexibele diplomatrajecten voor de opleidingen Zorgkundige en Elektrotechnisch installateur’. Ontdek het programma met wederzijdse vrijstellingen en wie de potentiële kandidaten zijn voor een flexibel diplomatraject. Ga mee in gesprek over hoe we deze flexibele trajecten structureel kunnen verankeren in de toekomst. De projectmedewerkers delen hun ervaring over dit pilootproject en het samenwerkingskader.

Gegeven door Greet Heylen (AHOVOKS), Sugad Adarrab (CVO Crescendo), Tony Cuvelier (CVO Brussel), Jolien Nachtergaele (CVO Groeipunt), Chris Stuyven (CVO Groeipunt).

Sessie 5: Een kwalitatieve vrijstellingsprocedure: het afsprakenkader en ontwikkelproces 

Het opmaken van het gemeenschappelijk afsprakenkader, het ontwikkelproces met de vakverantwoordelijken (inclusief de training), de handleiding, de toetsmatrijzen en screeningsdocumenten worden getoond. We maken ook ruimte voor toepassing en demonstreren de ontwikkeling van goede toetsitems en laten de deelnemers kennismaken met op welke manier materialen en vragen ingeschaald worden.

Gegeven door Wouter Gorissen en Sara Micom (pedagogische begeleidingsdiensten), Elke Thoné en Caroline Suys (Federatie Tweedekansonderwijs).

Sessie 6: Vrijstellingsproeven: handleiding, screeningsdocumenten en toetsmatrijzen 

Een kennismaking met de handleiding, screeningsdocumenten en toetsmatrijzen voor de opmaak van vrijstellingsproeven. De projectmedewerkers lichten het project toe aan de hand van de ontwikkelde materialen. Er wordt tevens een oproep gedaan voor vraagontwikkelaars.

Gegeven door Natasja Morren en Elisabeth Gérardy (pedagogische begeleidingsdiensten), Elke Thoné en Caroline Suys (Federatie Tweedekansonderwijs).

BEKENDHEID EN BEGELEIDING

Sessie 7: Projectoproep I lokale projecten - discussie en uitwisseling rond bekendheid & begeleiding in het volwassenenonderwijs*

Na afronding van de projecten uit projectoproep I kunnen we van elkaar leren: wat zijn de bevindingen over de projectaanpak? Wat is het resultaat? Welke uitdagingen en valkuilen zijn er? En vooral ook: wat verliep goed en is voor herhaling vatbaar. Neem deel aan de discussie.

Sessie 11u30-12u30: partnerschappen
Sessie 13u30-14u30: drempels wegwerken
Sessie 14u45–15u45: begeleiding

Sessie 8: Aan de slag met de nieuwe EVC-begeleidingstools (voor begeleiders) 

In deze sessie worden de nieuwe ontwikkelde begeleidingstools in detail toegelicht en doorgesproken met de groep. Hoe kan je deze tools inzetten om de kandidaat het best te begeleiden naar een succesvol EVC-traject? Hoe maak je je deze tools eigen? Want niet iedere tool is geschikt voor ieder EVC-traject.

Gegeven door: AP Hogeschool.

Sessie 9: Een succesvolle toeleiding naar EVC? Welke tools kan ik gebruiken? (voor toeleiders) 

In deze sessie worden de nieuwe ontwikkelde begeleidingstools in detail toegelicht en doorgesproken met de groep. Hoe kan je deze tools inzetten om de kandidaat het best te begeleiden naar een succesvol EVC-traject?

Gegeven door: IdeaConsult.

ORGANISATIEONDERSTEUNING

Sessie 10: Projectoproep I lokale projecten - discussie en uitwisseling rond organisatieondersteuning in het volwassenenonderwijs*

Na afronding van de projecten uit projectoproep I zijn kunnen we van elkaar leren: wat zijn de bevindingen over de projectaanpak? Wat is het resultaat? Welke uitdagingen en valkuilen zijn er? En vooral ook: wat verliep goed en is voor herhaling vatbaar. Neem deel aan de discussie.

1. Sessie 11u30-12u30: OLC: infrastructuur
2. Sessie 13u30-14u30: OLC: begeleiding
3. Sessie 14u45-15u45: ICT-infrastructuur

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
AHOVOKS – Agentschap voor hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, kwalificaties & studietoelagen
Koning Albert II-laan 15 – 2c12
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Edusprong – edusprong@vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming.

Contact

Voor vragen over deze studiedag ‘Edusprong, de springplank naar het volwassenenonderwijs van de toekomst’ en jouw inschrijving kan je contact opnemen via edusprong@vlaanderen.be