Inschrijven

Centrale toetsen voor onderwijsontwikkeling

Deze studiedag is momenteel helaas volzet! Wens je op de wachtlijst geplaatst te worden? Stuur dan een e-mail naar info@steunpunttoetsen.be. We kunnen geen garantie meer bieden op deelname, maar we contacteren je indien er een plekje vrijkomt.

Startpagina

Op woensdag 10 januari vindt de studiedag ’Centrale toetsen voor onderwijsontwikkeling’ plaats met als doelgroep alle actoren betrokken bij het onderwijs zoals leraren(opleiders), directeurs, pedagogisch begeleiders…

Tijdens deze studiedag kom je meer te weten over hoe de toetsen worden ontwikkeld, op welke manier de toetsen worden afgenomen en wat ze voor schoolontwikkeling kunnen betekenen. De studiedag bestaat uit een plenair gedeelte en keuzesessies met praktijkvoorbeelden of onderzoeksresultaten. Tijdens de studiedag kan je via posterpresentaties ook kennismaken met het aanbod van onderzoek dat over de toetsen wordt gevoerd.

Praktische informatie

Datum en uur
De studiedag vindt plaats op woensdag 10 januari 2024, van 9u00 tot 17u.
Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken. 

Locatie
De studiedag vindt plaats in het Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II Laan 15, 1210 Sint-Joost-ten-Node. 

Bereikbaarheid
De studiedag vindt plaats in het Hendrik Consciencegebouw.

Inschrijven
Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.
Het aantal plaatsen is beperkt tot 250 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af.
Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 22 december 2023 en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier

Programma


UurActiviteitLocatie
9u00 - 9u30
Onthaal met koffie
Cafetaria 0G06
9u30 - 10u35
Verwelkoming en plenaire opening vanuit het beleid en het Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs
Aula 0G00
10u45 - 11u50

Sessie 1

 • A. Hoe worden toegankelijke toetsen Nederlands en wiskunde ontwikkeld?
 • B. Wat brengt de wiskundetoets lager onderwijs in kaart?
 • C. Van toets tot resultaat: welke analyses zitten er achter de toetsresultaten?
Lokalen 1B03, 1B15 en Aula 0G00
12u00 - 13u00
Broodjeslunch, inclusief posterpresentaties van onderzoek
Cafetaria 0G06
13u10-14u10

Sessie 2

 • D. Wat brengt de wiskundetoets secundair onderwijs in kaart?
 • E. Hoe bereid ik me als school voor op de afname van de centrale toetsen?
 • F. Welke feedback uit de toetsen wordt ontworpen voor gebruikers?
 • G. Nieuwsgierige leraren Nederlands gezocht!
Lokalen 1B03, 1B05, 1B15 en Aula 0G00
14u20-15u20

Sessie 3

 • H. Hoe worden toegankelijke toetsen Nederlands en wiskunde ontwikkeld?
 • I. Van toets tot resultaat: welke analyses zitten er achter de toetsresultaten?
 • J. Hoe kan ik feedback uit de toetsen gebruiken voor schoolontwikkeling?
 • K. Nieuwsgierige leraren Nederlands gezocht!
Lokalen 1B03, 1B05, 1B15 en Aula 0G00
15u30 - 16u00
Plenaire afsluiter 
Aula 0G00
16u00 - 17u00
Receptie 
Cafetaria 0G06

Korte omschrijving sessies:

Hoe worden toegankelijke toetsen Nederlands en wiskunde ontwikkeld? Om de centrale toetsen zo inclusief mogelijk af te nemen, gaan we uit van de principes van ‘universal design for assessment’. In deze sessie illustreren we hoe deze principes voor toegankelijke toetsen richting geven aan de ontwikkeling en afname van de toetsen en aan de analyse van de toetsresultaten.

Wat brengt de wiskundetoets lager onderwijs in kaart? De centrale toets wiskunde voor het lager onderwijs is modulair opgebouwd en toetst het wiskundecurriculum zowel in de breedte met een breedtethema als in de diepte door middel van verschillende dieptethema’s. In deze sessie tonen we je eerst de link tussen elk thema en de eindtermen wiskunde. Vervolgens lichten we toe hoe de verschillende thema’s ook over schooljaren heen in de centrale toets aan bod komen. 

Wat brengt de wiskundetoets secundair onderwijs in kaart? De centrale toets wiskunde voor de eerste graad van het secundair onderwijs is modulair opgebouwd en toetst het curriculum zowel in de breedte met een breedtethema als in de diepte door middel van verschillende dieptethema’s. In deze sessie tonen we je eerst de link tussen elk thema en de eindtermen wiskunde voor de eerste graad. Vervolgens lichten we toe hoe de verschillende thema’s over schooljaren heen in de toets aan bod komen. 

Van toets tot resultaat: welke analyses zitten er achter de toetsresultaten? Om van een ruw toetsresultaat te komen tot uitspraken over bijvoorbeeld het behalen van de eindtermen zijn er heel wat statistische analyses nodig. In deze sessie wordt op een laagdrempelige manier toegelicht welke achterliggende analyses de toetsresultaten van de centrale toetsen doorlopen om tot valide en betrouwbare gegevens in het feedbackrapport te komen.

Hoe bereid ik me als school voor op de afname van de toetsen? Hoe verloopt de afname van de centrale toetsen? Waaraan kan ik me als school verwachten? In deze sessie doorlopen we de verschillende stappen voor een probleemloze afname van de centrale toetsen. Je maakt ook kennis met een reeks ondersteunende tools en documenten. 
Deze sessie komt overeen met de online infosessie op 22 november 2023. Volgde je deze al? Dan kies je het best voor een andere sessie.

Welke feedback uit de toetsen wordt ontworpen voor gebruikers? Het terugkoppelen van de centrale toetsresultaten naar alle belanghebbenden is een belangrijke stap in het toetsproces. In deze sessie lichten we toe hoe de feedback op basis van onderzoek en samenwerking met gebruikers wordt vormgegeven. 

Hoe kan ik feedback uit de toetsen gebruiken voor schoolontwikkeling? De centrale toetsen zijn geen doel op zich maar een middel voor schoolontwikkeling. In deze sessie kom je te weten hoe de informatie uit de centrale toetsen samen met schooleigen data schoolontwikkelingsprocessen kan faciliteren. Daarnaast kom je in deze sessie te weten op welke ondersteuning scholen kunnen rekenen om aan de slag te gaan met de feedback uit de centrale toetsen.

Nieuwsgierige leraren Nederlands gezocht! Het beoordelen van schrijftaken is vaak een hele klus. Kan artificiële intelligentie hulp bieden? Het Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs onderzoekt de mogelijkheden van automatische scoring van schrijftaken. Ben je leraar Nederlands, wil je meer informatie over het automatisch beoordelen van schrijftaken én meewerken aan dit onderzoek? Registreer je dan voor deze werksessie.

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Departement Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15 (134)
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Het algemene coördinatieteam van het Steunpunt.
Contactpersonen inhoudelijke coördinatie: Carolien Frijns en Amélie Rogiers 
Contactpersonen logistieke coördinatie: Mo Bourgeois en Fien Vandekerckhove
info@steunpunttoetsen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vormingv

Contact

Voor vragen over de Studiedag ‘Centrale toetsen voor onderwijsontwikkeling’ en jouw inschrijving kan je contact opnemen met Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs