Inschrijven

Online infosessies raamovereenkomst Microsoft

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Startpagina


De Vlaamse overheid en Microsoft sloten een nieuwe raamovereenkomst voor onderwijs in Vlaanderen: Microsoft Keep it Simple (MS-KIS 2023).

Door de overeenkomst kunnen scholen en andere onderwijsinstellingen software van Microsoft aan sterk verlaagde prijzen afnemen.

Op de website van Onderwijs Vlaanderen vind je meer informatie over educatieve korting voor software van Microsoft

Praktische informatie

De studiedag vindt plaats op:

  • Vrijdag 15/09/2023 – 9u – online via Teams webinar
  • Dinsdag 19/09/2023 – 15u – online via Teams webinar
  • Donderdag 21/09/2023 – 11u – online via Teams webinar

Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken.

Inschrijven kan tot uiterlijk één dag voor de infosessie en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier

De uitnodiging van de infosessie (Teams) wordt de avond voor de infosessie per mail verzonden.


Programma

Programma: 

  • Openingswoord en inleiding – Kenniscentrum Digisprong
  • Duiding van het aanbod raamovereenkomst MSKis7 door Microsoft
  • Vragen van deelnemers
  • Afronding

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Kenniscentrum Digisprong
Koning Albert II-laan 15 - 3A
1210 Brussel

Verantwoordelijken

Sarah Fourneau
kenniscentrumdigisprong@ond.vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming.

Contact

Voor vragen over ‘Infosessies raamcontract ‘Microsoft Keep it simple’ (MS-KIS 2023) voor scholen, en jouw inschrijving kan je contact opnemen met Kenniscentrum Digisprong: kenniscentrumdigisprong@ond.vlaanderen.be