Inschrijven

Kwaliteitsmonitoring in het Vlaamse onderwijs. Onderzoek naar het samenspel van het OK-kader, de doorlichting en gestandaardiseerde toetsen

Gegevens van de organisatie

Gegevens van de deelnemer

Jouw privacy

Startpagina

Het debat over dalende onderwijskwaliteit is de laatste jaren niet weg te denken uit ons onderwijslandschap. Aanleiding voor dit onderzoek is de vernieuwde doorlichtingsaanpak ‘Inspectie 2.0’ en de introductie van het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit (OK-kader). Tot op heden weten we weinig over de ervaringen van het werkveld met de nieuwe manier van doorlichten en de effecten die Inspectie 2.0 met zich meebrengt. Daarnaast is ook de mate waarin het onderwijsveld vertrouwd is met het OK-kader en welke impact de invoering van dit kader gehad heeft op het beleid van scholen tot dusver niet de focus geweest van systematisch onderzoek.

Naast doorlichtingen volgens de principes van Inspectie 2.0, doet de Vlaamse overheid ook beroep op verschillende andere bronnen van externe kwaliteitszorg om de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs te monitoren, namelijk peilingsonderzoek en internationaal vergelijkend onderzoek. Elk van deze bronnen van externe kwaliteitszorg biedt specifieke informatie over de Vlaamse onderwijskwaliteit, toch blijken de resultaten en bijhorende conclusies van de verschillende bronnen niet altijd in eenzelfde lijn te liggen. Daarom gingen de onderzoekers op zoek naar antwoorden op de vragen of en hoe (1) de doorlichting en het OK-kader en (2) de verschillende bronnen van kwaliteitszorg (kunnen) functioneren als hefbomen voor onderwijskwaliteit.

Tijdens dit half daags seminarie gaan we in op de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek en gaan we hierover in gesprek.

Het seminarie richt zich op de onderwijsinspectie, beleidsmedewerkers, pedagogisch begeleidingsdiensten, onderzoekers,  schoolleiders, …

Lees alvast de onderzoeksrapporten.


Praktische informatie

Doelgroep

Onderwijsinspectie, beleidsmedewerkers, pedagogisch begeleidingsdiensten, onderzoekers,  schoolleiders, …

Datum en uur

Het seminarie vindt plaats op donderdag 26/10/2023, van 9u tot 13u.

Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van het seminarie te bekijken.

Locatie en bereikbaarheid

De deelnemers die zich inschreven voor het fysieke gedeelte, worden verwacht in het Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 - 1000 Brussel.

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.

De fysieke inschrijvingen zijn helaas volzet voor dit seminarie. Je kan je wel nog inschrijven om de toelichting online te volgen. De Teams-uitnodiging wordt later verzonden.

Inschrijven kan tot uiterlijk 20/10/2023 16u en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Programma


UurActiviteitLocatie
9uOntvangst en koffieBinnentuin
9u30

Verwelkoming

Jeroen Backs, afdelingshoofd Strategie en Kennis, Departement Onderwijs en Vorming

Klein auditorium 01.43
9u40

De doorlichting en het OK-kader als hefbomen voor onderwijskwaliteit: resultaten en aanbevelingen

Jan Vanhoof, hoogleraar, Departement voor Onderwijs- en Opleidingswetenschappen van de Universiteit Antwerpen

Randi Buvens, onderzoeker, Departement voor Onderwijs- en Opleidingswetenschappen van de Universiteit Antwerpen

Klein auditorium 01.43
10u35

Bronnen van externe kwaliteitszorg als hefboom voor onderwijskwaliteit: resultaten en aanbevelingen

Lore Pelgrims, onderzoeker, Onderzoekseenheid Onderwijskunde van de KU Leuven

Klein auditorium 01.43
11u30Pauze
11u45

Panelgesprek: reflectie en reactie op de onderzoeksresultaten en aanbevelingen, met o.m.

  • Brigitte Vermeersch, VRT (moderatie)
  • Lieven Viaene, Inspecteur-Generaal, Onderwijsinspectie
  • Jan Vanhoof, hoogleraar, Departement voor Onderwijs- en Opleidingswetenschappen van de Universiteit Antwerpen
  • Els Gallin, Hoofdadviseur, Pedagogsiche Begeleidingsdienst GO!
  • Peter Op't Eynde, Directeur dienst School- en kwaliteitsontwikkeling, Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  • Carolien Frijns, Strategisch Coördinator Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs, Universiteit Gent
  • Koen Aesaert, docent Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen KULeuven
Klein auditorium 01.43
13uLunchBinnentuin

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Departement Onderwijs en Vorming

Afdeling Strategie en Kennis (3B) Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel

Verantwoordelijke

Miekatrien Sterck miekatrien.sterck@ond.vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming.

Contact

Voor vragen over de Studiedag ‘Centrale toetsen voor onderwijsontwikkeling’ en jouw inschrijving kan je contact opnemen met miekatrien.sterck@ond.vlaanderen.be