Inschrijven

6/3 webinar Commissie van Wijzen – vragenuurtje

Startpagina

In december 2022 vroeg de Vlaamse Regering aan een ‘Commissie van Wijzen’ om een blauwdruk op te leveren van een toekomstgericht en toekomstbestendig personeelsbeleid, professionaliserings- en schoolorganisatiebeleid. Na een jaar hard werken heeft deze groep van experten en mensen met ervaring in de onderwijspraktijk een lijvig rapport afgeleverd, dat eind december werd gepubliceerd. Dit rapport wordt nu druk besproken door de actoren in het onderwijsveld. Maar wat de Commissie voorstelt, raakt ook de vele leraren en schoolleiders op het veld. Die worden niet altijd mee betrokken in de discussies. Toch zal, als de aanbevelingen uit het rapport worden uitgevoerd, de professionele realiteit van leraren en schoolleiders op het veld er binnen een aantal jaren grondig anders uitzien. Om zoveel mogelijk mensen toe te laten kennis te nemen van het rapport en de gelegenheid te geven vragen te stellen, worden twee webinars ingericht. In het eerste webinar zal het rapport worden toegelicht door Dirk Van Damme, voorzitter, en Paul Yperman, vice-voorzitter. In het tweede webinar zullen vooraf ingestuurde vragen en opmerkingen worden besproken.

Praktische informatie

Webinar via teams.

Start om 14u: toelichting door Dirk Van Damme en Paul Yperman.

Einde om 15u30.

Je ontvangt een dag voor de webinar de deelnamelink.

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Departement Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Verantwoordelijken

onderwijsevenementen@vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming.

Contact

Voor vragen over het webinar en jouw inschrijving kan je contact opnemen met onderwijsevenementen@vlaanderen.be