Inschrijven

Inspiratiedag 'Cultuur op school' - 30 april - Bijlokesite Gent
Wat?

Van harte welkom op de Inspiratiedag Cultuur op school op dinsdag 30 april op de Bijlokesite in Gent i.s.m. Onderwijscentrum Gent, STAM en Muziekcentrum De Bijloke.

Met een breed aanbod aan workshops, praktijkverhalen en lezingen verruimen we de blik op cultuuronderwijs op deze dag. En verkleinen we de kloof tussen cultuureducatieve organisaties en scholen. Leerkrachten en organisaties komen vertellen vanuit hun klaspraktijk en bieden zo een kijk in hoe zij het doen. 

 

Deze editie vertrekt vanuit de insteek evidence-informed onderwijs. In elke lezing of workshop die we programmeren staat een visie op cultuureducatie centraal. Wetenschappelijke inzichten en theorie gebaseerd op praktijkervaring vormen de rode draad doorheen het programma.  

Bij iedere sessie wordt er aangeduid voor welk niveau het is: kleuter-, lager of secundair onderwijs of dko. Alle sessies gaan door op verschillende locaties op de Bijlokesite: het muziekcentrum, museum STAM …  De wandelafstand tussen twee locaties bedraagt nooit meer dan 10 minuten.

De Inspiratiedag Cultuur op school is er voor iedereen die een hart voor cultuur binnen onderwijs heeft: leerkrachten, directies, docenten, pedagogisch begeleiders, onderwijsinspectie, leerkrachten dko … maar ook educatieve medewerkers uit culturele organisaties zijn van harte welkom.

Deelname is gratis.

Inschrijven kan t.e.m. 25 april om 12 u. Annuleren kan t.e.m. 23 april via canon@ond.vlaanderen.be met vermelding annulatie inspiratiedag. 

Ontdek het programma


Programma

 In deze pdf vind je het uitgebreide inhoudelijk programma.

9.00 u. -  9.40 uOnthaalMuziekcentrum De Bijloke
9.40 u. - 10.40 uPlenaire opening met gastheer Joris Vergeyle (VRT- Cultuurredactie) Abdijrefter STAM 
10.40 u. - 11.00 u.Verplaatsing naar sessies 
11.00 u. - 12.00 u.Sessieblok 1


Sessie 1: Kunst.Zinnig. Een visie op (kunst in) onderwijs - Jan Schoolmeesters 

Lager onderwijs (maar kleuter- en secundair kunnen ook aansluiten)

Sessie 2: Kunstbeschouwing met jonge kinderen - Katrien Verbruggen en Koen CrulKleuter- en lager onderwijs

Sessie 3: Hoe vraag ik een dynamoPROJECT of Kunstkuur aan?- Raf Schevenels en An Favoreel alle niveaus

Sessie 4: Een theatertraject met LARF! op school - Tom De Bleye
Secundair onderwijs

Sessie 5: Lezen in (inter)actie - Iris VansteelandtKleuter- en lager onderwijs

Sessie 6: Helden van HTISA: Ondersteun je taal- en leesonderwijs met een auteursresidentie - Wouter Bulckaert, Sajjad Farhadi en leerlingen HTISASecundair onderwijs 
12.00 u - 13.15 uLunch en verplaatsing naar sessies 
13.15 u. - 14.15 u. Sessieblok 2

Sessie 7: Over de impact van weten - Michiel Wils Kleuter-, lager-, secundair onderwijs, dko

Sessie 8: AI in de klas: Breng mythes tot leven - Robbe WulgaertSecundair

Sessie 9: Praktijkverhalen basisonderwijs Kleuter- en lager onderwijs

Sessie 10: Aan de slag met soundpainting - Sterre De RaedtDko, lager onderwijs

Sessie 11: Duizend spiegels: erfgoededucatie als opstap naar actief burgeschap - Rachid AtiaSecundair onderwijs
14.15 u. - 14.35 u. Verplaatsing naar sessies
14.35 u. - 15.35 u. Sessieblok 3

Sessie 12: Evidence-informed werken: Leerpunt en cultuur - Pedro De BruyckereKleuter-, lager, secundair onderwijs, dko 

Sessie 13: Op ontdekking in de erfgoedklas - Elien De MeyereKleuter-, lager, secundair onderwijs, dko

Sessie 14: Praktijkverhalen uit het secundair onderwijs - Sarina Wijnen (Go!A-maze)/Erik Persoons en Koen Vandamme (Sint-Lievenscollege Gent)Secundair onderwijs

Sessie 15: Theaterhuis + school = lab voor de toekomst? - Ilja Van Autreve Lager en secundair onderwijs

Sessie 16: Kunst met kleuters - Britt VranckxKleuteronderwijs 

Sessie 17: Mijn straf stuk: creatief aan de slag met museumobjecten in het STAM - Emma Verschraegen en Marieke DepoortereLager onderwijs 


Praktisch

Wanneer?

di. 30 april van 9u00 - 15u45

Inschrijven

Inschrijven is gratis

Voor het plenair kunnen er maximaal 200 personen deelnemen maar je kan wel aansluiten vanaf sessieblok 2 om 13u15. Bij maximale bezetting kan je altijd contact opnemen met canon@ond.vlaanderen.be om de mogelijkheden te bekijken om toch nog aan te sluiten.

Inschrijven kan tot uiterlijk 25 april om 12 u en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Contact bij vragen

canon@ond.vlaanderen.be

Locatie

Bijlokesite, Godshuizenlaan 2, 9000 Gent

Privacy

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw inschrijving te registreren en om u te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Uw naam, voornaam, e-mailadres en naam school/organisatie en contactgegevens moet u ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als u deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Sofie Donders
Koning Albert II-laan 15 (5C02)
1210 Brussel

Verantwoordelijke (enkel voor deze studiedag)

Sofie Donders (sofie.donders@ond.vlaanderen.be)

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment kennis te nemen van uw gegevens in ons bestand. U kunt zonodig de verbetering ervan vragen of u verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be