Inschrijven

Webinar ‘Welke rol speelt de leraar?'

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Startpagina

Op 16 mei 2024 neem jij deel aan Open Scholendag in de school van je keuze. Je kan die dag het lerarenberoep echt ervaren: je volgt lessen of vakvergaderingen, je overlegt met toekomstige collega’s en je steekt eventueel een handje toe terwijl je de sfeer opsnuift in de klas. 

Wil je je graag voorbereiden? Volg dan het webinar ‘Welke rol speelt de leraar?’ gegeven door lerarenopleiders van hogeschool Odisee en Arteveldehogeschool. Je leert meer over welke verschillende rollen leraren hebben - pedagoog, coach, didacticus, presentator … - , welke taken ze uitvoeren en welke didactische principes ze toepassen in de klas. Je kan de opgedane kennis nadien actief toepassen tijdens Open Scholendag, bijvoorbeeld als je een les observeert. 

Je kiest tussen een webinar voor het basis- of het secundair onderwijs. 

Opgelet! Dit webinar is vooral interessant voor deelnemers die nog geen pedagogische achtergrond hebben. Volg(de) je een lerarenopleiding of zit je in een LIO-traject? Dan is de inhoud van dit webinar wellicht herhaling voor jou.

Praktische informatie

Datum en uur
Het webinar vindt plaats op 7, 8, 13 of 14 mei van 18u30 tot 20u30. Je kiest één van de data uit.
Raadpleeg het programma om de planning van het webinar te bekijken.

Inschrijven
Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.
Het aantal plaatsen is beperkt tot 25 deelnemers per webinar. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af.
Inschrijven kan tot uiterlijk 13 mei 00:00 uur en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Programma


DatumUurActiviteit/thema
8 mei18u30 - 20u30Webinar voor basisonderwijs
13 mei18u30 - 20u30
Webinar voor basisonderwijs
14 mei18u30 - 20u30
Webinar voor basisonderwijs
7 mei18u30 - 20u30
Webinar voor secundair onderwijs
13 mei18u30 - 20u30
Webinar voor secundair onderwijs
14 mei18u30 - 20u30

Webinar voor secundair onderwijs


Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Departement, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

Verantwoordelijken

Ann Verhaegen

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming.

Contact

Voor vragen over het webinar ‘Welke rol speelt de leraar?’ en jouw inschrijving kan je contact opnemen met onderwijscommunicatie@vlaanderen.be