Inschrijven

Studieseminarie modernisering secundair onderwijs: impact op de lerarenopleidingen

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Startpagina

Vanaf september start de uitrol van de modernisering secundair onderwijs. Vanaf september start eveneens de uitrol van de hervorming van de lerarenopleidingen.
Bij lerarenopleidingen en lerarenopleiders zijn er veel vragen over de modernisering van het secundair onderwijs. Wat verandert er juist vanaf september? Hoe zal gewerkt worden met de nieuwe eindtermen?  Welke plannen zijn er voor de 2e en de 3e graad? Wat betekent dit voor de opleiding van nieuwe leraren? 

Om tegemoet te komen aan deze vragen organiseert het departement Onderwijs en Vorming, samen met de beroepsvereniging voor lerarenopleiders VELOV,  bij de start van het  nieuwe academiejaar een studieseminarie waar beide partijen met elkaar in gesprek kunnen gaan. 

Praktische informatie

Datum en uur
De studiedag vindt plaats op vrijdag 13 september van 13u  tot 17 u.
Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken. 

Locatie
De studiedag vindt plaats in het Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II laan, 15, 1210 Brussel 

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. 
Het aantal plaatsen is beperkt tot 250 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af. 
Inschrijven kan tot uiterlijk 6 september 2019, 16.00u en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier

Bereikbaarheid

Met de trein

Het Consciencegebouw ligt op wandelafstand van het NMBS-station ‘Brussel-Noord’:
Aan de hoofduitgang van het station volg je links de Koning Albert II-laan.
Voorbij het eerste kruispunt vind je eerst het Phoenixgebouw aan je linkerzijde. Het Consciencegebouw is het volgende gebouw.

Je kan je vertrekstation, traject en reistijd opzoeken (externe website) op de website van de NMBS.

Met de auto

Het Consciencegebouw is gelegen aan de Koning Albert II-laan.

De ingang van de ondergrondse parking ligt aan de linkerzijde van het Consciencegebouw (maximale hoogte: 1,90 meter). Aangepaste parkeerplaatsen voor personen met een handicap zijn voorzien.

Download het toegangsplan (pdf) (10.73 MB)

Vanuit richting Gent (E40) of Charleroi (E19)

Volg richting Brussel aan de verkeerswisselaar Groot-Bijgaarden (kruising Grote Ring R0 en de E40 in het westen).
Aan de Basiliek van Koekelberg neem je de Leopold II-tunnel richting Centrum.
Verlaat de tunnel aan het IJzerplein en volg de Kleine Ring tot het kruispunt met de Koning Albert II-laan.
Volg links de Koning Albert II-laan. Het Consciencegebouw ligt voor het tweede kruispunt aan je rechterzijde.

Vanuit richting Antwerpen (E19 of A12)

Volg richting Brussel aan de verkeerswisselaar in Strombeek-Bever op de Grote Ring (kruising Grote Ring R0 en de A12 in het noorden).
Aan het einde van de A12 hou je rechts en neem je de afslag richting Laken.
Volg de Koninklijk Parklaan en de Koninginnelaan tot de kanaalbrug.
Hou rechts op de brug en volg rechts de Groendreef en de Willebroekkaai tot aan de Kleine Ring.
Volg de Kleine Ring links tot het kruispunt met de Koning Albert II-laan.
Volg links de Koning Albert II-laan. Het Consciencegebouw ligt voor het tweede kruispunt aan je rechterzijde.

Vanuit richting Leuven (E40) of Namen (E411)

Volg richting Brussel aan de verkeerswisselaar in Sint-Stevens-Woluwe (kruising Grote Ring R0 en de E40 in het oosten).
Volg richting Brussel Centrum. Via de Reyerstunnel, het Schumanplein en de Wetstraat kom je aan de Kleine Ring.
Volg rechts de Kleine Ring door de Kruidtuintunnel tot aan het Rogierplein
Volg de Kleine Ring bovengronds verder tot het kruispunt met de Koning Albert II-laan.
Draai rechts de Koning Albert II-laan in. Het Consciencegebouw ligt voor het tweede kruispunt aan je rechterzijde.

Programma

12.30 Ontvangstkoffie
13.00 Ontvangst en verwelkoming
13.05 Toelichting decretaal kader modernisering secundair onderwijs en  nieuwe eindtermen - Chama Rhelam  (Departement Onderwijs en Vorming) en Ingrid Vanhoren (AHOVOKS)
14.05 Toelichting modernisering secundair onderwijs in het GO!, OVSG en POV Vlaanderen - Luc Vernaillen, GO!
14.25 Toelichting modernisering secundair onderwijs bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Lieven Boeve en Cindy Lammes, Katholiek Onderwijs Vlaanderen
14.45 Koffiepauze
15.15 Ontmoetingen lerarenopleiders – pedagogische begeleiders – ondersteuners
per vakgebied of inhoudelijk thema
16.00 Slotdebat
16.30 Einde

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt je persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Je naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Departement Onderwijs en Vorming  - Beleid onderwijspersoneel
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Liesbeth Hens, liesbeth.hens@ond.vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heb je het recht om op elk moment kennis te nemen van je gegevens in ons bestand. Je kan zonodig de verbetering ervan vragen of je verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vind je in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor vragen over het studieseminarie modernisering secundair onderwijs: impact op de lerarenopleidingen en uw inschrijving kan u contact opnemen met Liesbeth Hens, liesbeth.hens@ond.vlaanderen.be