Inschrijven

Inschrijvingsrecht
Opleidingsinformatie

De krachtlijnen van het inschrijvingsrecht worden toegelicht voor het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs.

Daarnaast worden volgende begrippen nader omschreven en besproken/ we staan vooral stil bij volgende aspecten van het inschrijvingsrecht:

  • start van de inschrijvingen;
  • procedure van het inschrijven;
  • weigeringsgronden;
  • aanmelden.

In deze basiscursus zal niet worden ingegaan op lokale (LOP-)afspraken over aanmeldings- of inschrijvingsprocedures. Er wordt ook geen praktische toelichting over de werking van de verschillende schooladministratiepakketten voorzien. Meer informatie hierover vraag je best aan je schoolsoftwareleverancier.

Praktische informatie

Datum en uur

Sessie Antwerpen woensdag 6 november 2019 van 09.15 uur tot 12.15 uur.

Sessie Brussel donderdag 7 november 2019 van 09.15 uur tot 12.15 uur.

Sessie Hasselt vrijdag 8 november 2019 van 09.15 uur tot 12.15 uur.

Sessie Brugge woensdag 13 november 2019 van 09.15 uur tot 12.15 uur.

Locatie

De lesdag vindt plaats in

Antwerpen op 6 november in zaal 02.16a (Rubens) en zaal 02.16b (Jordaens) VAC Antwerpen 

Brussel op 7 november in zaal 1C15 (Marie & Pierre Curie) Hendrik Consciencegebouw Brussel

Hasselt op 8 november in zaal 0A54 (Herckenrode) VAC Hasselt

Brugge op 13 november in zaal 0D.34 (Quercus) VAC Brugge

Bereikbaarheid

Anna Bijnsgebouw (VAC Antwerpen)

Hendrik Consciencegebouw Brussel

Hendrik Van Veldekegebouw (VAC Hasselt)

Jacob van Maerlantgebouw (VAC Brugge)

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.

Het aantal plaatsen is beperkt. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af.

Inschrijven kan tot uiterlijk 12 november 2019.

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

AGODI gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Je gegevens worden bewaard tot 1 september van het schooljaar volgend op je inschrijving zodat we onze opleidingen kunnen evalueren of om je verder op de hoogte te kunnen houden van het toekomstig aanbod. Na deze datum worden je gegevens uit onze databanken verwijderd.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming AGODI - Agentschap voor Onderwijsdiensten Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel

Verantwoordelijken

Elke Defranc

Bruno Lamelyn

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens. AGODI beschikt ook over een procedure om met gegevenslekken om te gaan.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.agodi@ond.vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.agodi@ond.vlaanderen.be . Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op http://www.agodi.be/over-ons/privacyverklaring

SQLExecute niet gelukt: select naam from entiteitvertaling where UPPER(code) = '1F3C8C' AND naam <> '';: The operation has timed out.