Inschrijven

Studiedag: Leerlingenvervoer in beweging. Brussel, 2 mei 2019.

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Startpagina

Elke dag zitten honderden leerlingen meer dan drie uur op de bus, van en naar een school, in het buitengewoon onderwijs.

Ben je directeur in het buitengewoon onderwijs? Ondervind je gevolgen van deze lange busritten (bv. ongemotiveerde, vermoeide leerlingen, onderlinge akkefietjes, klachten van ouders …)?

Word je regelmatig opgebeld door de busbegeleider of een ouder, die een voorval meldt of ontevreden is?

Of ben je een administratief medewerker, en besteed je heel wat tijd aan het praktisch regelen en aanvragen van de busritten? 

Kom dan zeker naar de studiedag ‘Leerlingenvervoer in beweging’! 

Donderdag 2 mei 2019 organiseert de Vlaamse Overheid een studiedag over leerlingenvervoer. Tijdens de inspiratiesessies proberen we een antwoord te geven op jouw bezorgdheden rond het leerlingenvervoer. Ook het pilootproject leerlingenvervoer komt uitgebreid aan bod. Sinds 2015 loopt er bij de Vlaamse Regering immers een traject om het leerlingenvervoer te hervormen, met een pilootproject in Leuven-Heverlee en Roeselare-Izegem-Ingelmunster-Hooglede. Ben je nieuwsgierig naar de resultaten van het pilootproject? Schrijf je dan snel in voor deze studiedag.

Praktische informatie

Datum en uur

De studiedag vindt plaats op donderdag 2 mei 2019, van 09:00 uur tot 15:00 uur.

Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken. 


Locatie

De studiedag vindt plaats in het Herman Teirlinckgebouw: Havenlaan 88, 1000 Brussel. 


Bereikbaarheid

https://overheid.vlaanderen.be/herman-teirlinckgebouw


Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. 

Het aantal plaatsen is beperkt tot 250 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af. 

Je kan je in de voormiddag inschrijven, zonder deel te nemen in de namiddag. Je kan je echter niet inschrijven in de namiddag, zonder deelname in de voormiddag. 

Inschrijven kan tot uiterlijk 25 april 2019 en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier

Programma

Uur Activiteit/thema/spreker Locatie
 9.00 - 9.30 Ontvangst met koffie Ontvangstruimte (00.07)
 9.30 - 9.45 Verwelkoming Auditorium 00.11
 9.45 - 10.45 Toelichting bij het pilootproject leerlingenvervoer: algemene principes en achterliggende logica. Auditorium 00.11
10.45 - 11.30

Het pilootproject in de praktijk.

Keuze tussen sessie over:

 • pilootregio Leuven-Heverlee door coördinator Annemie Steutelings.
 • pilootregio Roeselare – Izegem – Hooglede – Ingelmunster door coördinator Hanne Galle.
Op 2 mei zal er een overzicht beschikbaar zijn van de zalen per sessie. Dit wordt geprojecteerd in de ontvangstruimte, alsook vermeld op de badge. Gelieve deze dan ook zeker op te halen aan het onthaal van de studiedag.
11.40 - 12.25

Het pilootproject in de praktijk. 

Keuze tussen sessie over:

 • pilootregio Leuven-Heverlee door coördinator Annemie Steutelings.
 • pilootregio Roeselare – Izegem – Hooglede – Ingelmunster door coördinator Hanne Galle.

  OF:
 • toelichting bij het evaluatieonderzoek door An Neven, professor aan de Universiteit Hasselt en onderzoeker in het pilootproject leerlingenvervoer.
Op 2 mei zal er een overzicht beschikbaar zijn van de zalen per sessie. Dit wordt geprojecteerd in de ontvangstruimte, alsook vermeld op de badge. Gelieve deze dan ook zeker op te halen aan het onthaal van de studiedag.
12.30 - 13.15 Lunch met broodjesbuffet Ontvangstruimte (00.07)
13.15 - 15.00

Volg een aantal inspiratiesessies waarbij elementen van een kwalitatief leerlingenvervoer verkend worden.

De sessies duren 45 minuten. Je kan je dus inschrijven voor twee sessies, bijvoorbeeld ‘kwalitatieve busbegeleiding’ en ‘buitengewone buitenschoolse opvang’.

Keuze tussen volgende sessies:
     (1) Kwalitatieve busbegeleiding: iedereen wordt er beter van!

 • Door Els Vos en Martijn Van Godtsen, lesgevers in de opleiding Orthopedagogie en verantwoordelijken voor de cursus voor busbegeleiding Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest van Odisee Hogeschool
 • Aantal mogelijke inschrijvingen: 25.

     (2) Buitengewone buitenschoolse opvang.

 • Door Marleen Laureyssens, verantwoordelijke Regie Buitenschoolse Kinderopvang bij Onderwijsnetwerk Antwerpen.
 • Aantal mogelijke inschrijvingen: 30.

     (3) Buitengewoon mobiel: anders omdat het kan!

 • Door Ine Bosmans, medewerker bij Mobiel 21. Mobiel 21 is een vzw die mensen inspireert en activeert om duurzaam en slim om te gaan met verplaatsingen. Als onafhankelijk onderzoekscentrum ontwikkelen en verspreiden zij ook kennis die organisaties en beleidsmakers helpt om werk te maken van duurzame gedragsverandering.
 • Aantal mogelijke inschrijvingen: 25.

     (4) Inschrijven in het buitengewoon onderwijs in het pilootproject.

 • Door Annemie Steutelings, coördinator van het pilootgebied Leuven-Heverlee.
 • Aantal mogelijke inschrijvingen: 30.

     (5) Inspiratietafel: hoe kennen we het recht op leerlingenvervoer toe?

 • Door Luc Van Beeumen, beleidsondersteuner bij het Departement Onderwijs en Vorming, Jan Deceulaer, directeur van Ter Bank en Chris Vleugels, medewerker bij de klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat.
 • Aantal mogelijke inschrijvingen: 25.

     (6) Transitietips naar een multimodaal leerlingenvervoer!

 • Door Caroline Gijselinckx, beleidsondersteuner bij het Departement Onderwijs en Vorming. Caroline volgde het rapport ‘Leren, leven en werken in 2050’ van zeer nabij op en heeft via dit project heel wat ervaring opgedaan met transitiemanagement.
 • Aantal mogelijke inschrijvingen: 15.
 • Let op: deze sessie duurt anderhalf uur. Als je je inschrijft voor deze sessie, kan je niet combineren met andere sessies.
 • Let op: deze sessie is vooral boeiend voor directie die reeds betrokken is bij het pilootproject of dit op korte termijn zal zijn.

     (7) Inspiratietafel: digitalisering en applicaties in het leerlingenvervoer.

 • Door Lien Geerinck, coördinator van het team leerlingenvervoer bij het Agentschap Onderwijsdiensten en An Neven en Tom Bellemans, beiden deel van het team achter de applicatie Viamigo.
 • Aantal mogelijke inschrijvingen: 30.

     (8) Inspiratietafel: leerlingen met vervoersnoden en specifieke onderwijsbehoeften in het regulier onderwijs.

 • Door Inge Wagemakers, beleidsondersteuner bij het Departement Onderwijs en Vorming, met inzichten van Chris Vleugels, medewerker bij de klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat.
 • Aantal mogelijke inschrijvingen: 25.

Een uitgebreide omschrijving over deze sessies vind je hieronder.

Op 2 mei zal er een overzicht beschikbaar zijn van de zalen per sessie. Dit wordt geprojecteerd in de ontvangstruimte, alsook vermeld op de badge. Gelieve deze dan ook zeker op te halen aan het onthaal van de studiedag.

OMSCHRIJVING VAN DE SESSIES TUSSEN 13.15 EN 15 UUR:

(1) Kwalitatieve busbegeleiding: iedereen wordt er beter van!

Wanneer de schoolbel rinkelt, stappen alle kinderen op de bus, met de busbegeleider. De bus is een wereld op zichzelf, een 'school op wielen'. Hoe zorgen we er samen voor dat de busrit beter verloopt, met het welzijn van het kind als centrale drijfveer? Een kwalitatieve busbegeleiding is een eerste stap. Wie kan welk steentje bijdragen om dat te bereiken? We verkennen de mogelijkheden tijdens deze interactieve inspiratiesessie.

(2) Buitengewone buitenschoolse opvang

Een kwalitatief aanbod aan buitenschoolse opvanginitiatieven in het buitengewoon onderwijs is (voorlopig) een zeldzaam gegeven. Nochtans blijkt dat het voor sommige kinderen een fijn alternatief kan zijn. In plaats van een lange busrit, spelen ze een halfuurtje met hun vriendjes of maken ze hun huiswerk in de huiswerkbegeleiding, waarna ze opgehaald worden door hun familie of voogd. Hoe kan je dit aanpakken? Aan de hand van enkele goede praktijken uit het pilootproject en grootstedelijke gebieden, gaan we aan de slag.

(3) Buitengewoon mobiel: anders omdat het kan!

Mobiel 21 is van bij de start betrokken bij het pilootproject rond leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Zij ondersteunen scholen om schoolvervoerplannen op te stellen en geven advies over mobiliteitseducatie, campagne voeren rond mobiliteit op school en fietspromotie. In deze sessie focussen we op de vraag hoe we al die thema’s kunnen integreren in een buitengewone context. Hoe kan je leerlingen die minder mobiel zijn, toch motiveren om gebruik te maken van alternatieve vervoersmiddelen? Welke opties bestaan er voor deze leerlingen? Mobiel 21 zorgt voor antwoorden en toont dat mobiliteit voor het buitengewoon onderwijs meer kan zijn dan enkel en alleen de schoolbus.

(4) Inschrijven in het buitengewoon onderwijs in het pilootproject 

Het CLB is een belangrijke partner in de opmaak van M-verslagen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. In het pilootproject wordt gewerkt met een intake, waar tijd en aandacht is voor mobiliteit en de zelfredzaamheid van het kind. In deze sessie gaat de Leuvense coördinator, Annemie Steutelings, dieper in op haar samenwerking met de CLB's en hoe een inschrijving in het pilootproject verloopt. Door in dialoog te gaan met elkaar, komen we op de centrale vraag: hoe kan een inschrijving vlot, eerlijk en transparant verlopen? Hoe kunnen we op een redelijke manier toch duidelijkheid scheppen over een aantal cruciale factoren, zoals mobiliteit en zelfredzaamheid?

(5) Inspiratietafel: hoe kennen we het recht op leerlingenvervoer toe? 

"Ik mag op de bus als ik naar de dichtste school ga, maar ik wil naar een andere school!", "Mijn kind heeft recht op busvervoer naar de dichtstbijzijnde school, maar er is een school wat verderop waar hij met de bus sneller geraakt", "Ik kan wel met de fiets, maar ik mag niet", … De klachten en zorgen over het busvervoer zijn oneindig. Het huidig criterium voor toekenning van het recht op leerlingenvervoer is afstand. Maar dat criterium zorgt niet altijd voor de beste match tussen kind en school. Is deze school aangepast aan de noden van het kind? Heeft dit kind een uren durende busrit nodig? Of kan hij of zij zich redden met een ander vervoersmiddel? Maar hoe bepalen we dat? De zoektocht naar een antwoord op deze vragen is volop lopende. Ben jij de directeur, buscoördinator of CLB-medewerker met hét idee, of ben je bereid om hier mee over na te denken? Wees welkom!

(6) Transitietips naar een multimodaal leerlingenvervoer! 

De omslag naar het nieuw concept leerlingenvervoer vraagt een nieuwe manier van denken, doen en organiseren. De overgang naar een nieuwe, multimodale organisatie is een fundamentele transitie, die een invloed zal hebben op heel wat actoren. Dit kan heel wat weerstand en onzekerheid teweeg brengen. Transitiemanagement kan ons echter heel wat handvaten bieden om de mindshift die we nodig hebben en de uitdagingen waar een dergelijke transitie ons voor stelt, het hoofd te bieden. We laten ons inspireren door de methode van outcome mapping en bekijken de betrokken actoren, de verhoopte veranderingen en de strategieën om die te bereiken. Welke partners zijn hierin noodzakelijk? Wat kan hun rol zijn? Hoe kunnen we omgaan met de weerstand die bij deze rol kan horen, of met andere obstakels die we tegenkomen? Welke acties zijn er nodig voor een fundamentele omwenteling van het systeem leerlingenvervoer? We gaan in dialoog met elkaar op basis van de gedeelde woordenschat van het transitiemanagement.

(7) Inspiratietafel: digitalisering en applicaties in het leerlingenvervoer.

De digitale wereld evolueert snel: Whatsapp, Messenger, sms'jes, e-mails … De communicatie tussen school, ouders, busbegeleiders en kinderen verloopt niet langer enkel telefonisch. Het leerlingenvervoer hinkt vaak nog wat achterop, waardoor de communicatie niet altijd optimaal verloopt. Kan digitalisering hier een antwoord bieden? Wat moet een applicatie voor het leerlingenvervoer allemaal kunnen? En hoe kunnen we dat eventueel integreren in de dagelijkse werking van de school? Het kan echter nog verder gaan: digitalisering stelt de wereld wagenwijd open! Kunnen we leerlingen bijvoorbeeld ondersteunen in hun wil om zelfstandig naar school te gaan? We denken er samen over na en An Neven en Tom Bellemans brengen het praktijkvoorbeeld van de applicatie Viamigo.

(8) Inspiratietafel: leerlingen met vervoersnoden en specifieke onderwijsbehoeften in het regulier onderwijs.

Met de komst van het M-decreet is er veel meer mogelijkheid tot inclusieve trajecten voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het is echter niet omdat deze leerlingen een inclusief traject lopen, dat hun noden wijzigen. Zowel op vlak van vervoer als op vlak van specifieke onderwijsbehoeften, zijn redelijke aanpassingen nodig. Voor bepaalde doelgroepen blijft het zeer moeilijk om zich te verplaatsen, zelfs als gaat het over het traject naar een school in de buurt. In de conceptnota 'Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs' gingen we het engagement aan: voor deze leerlingen willen we ook een oplossing zoeken. Hoe deze oplossing eruit kan zien, is het onderwerp van deze interactieve dialoogsessie.

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Departement Onderwijs
Afdeling Basisonderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs
Koning Albert II-laan 15  
1210 Brussel

Verantwoordelijken

Elke Cromphout

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming.

Contact

Voor vragen over de studiedag ‘Leerlingenvervoer in beweging’ en je inschrijving kan je contact opnemen met Elke Cromphout, elke.cromphout@ond.vlaanderen.be.