Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool De Bever Beveren-Waas
adres Donkvijverstraat 30
9120 BEVEREN-WAAS
telefoon 03-750.96.85
e-mail directie@bsdebever.be
website http://www.bsdebever.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Waasland
directeur Sabrina Saey
CLB GO! CLB Prisma
Scholengemeenschap Basisonderwijs Scholengroep 17 Waas
instellingsnummer 1016
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2015-2016:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Donkvijverstraat 30 , 9120 BEVEREN-WAAS
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs