Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - De Bolster
adres Dorpsstraat 48
3040 NEERIJSE
telefoon 016-47.74.97
e-mail directie@vbneerijse.be
website http://www.vbneerijse.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW CVO Annuntiaten Heverlee
directeur Els Vanderlinden
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap Zoniën
instellingsnummer 105742
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Dorpsstraat 48 , 3040 NEERIJSE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs