Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool -De Toverboon
adres Denderbellestraat 2_A
9200 DENDERMONDE
telefoon 052-21.46.03
fax 052-22.49.63
e-mail toverboon@dendermonde.be
website http://www.detoverboon.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Dendermonde
directeur Sandra MANNAERT
CLB GO! CLB Prisma
Scholengemeenschap Dendermondse gemeentescholen
instellingsnummer 106153
verslagen schooljaar 2013-2014:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2012-2013:
- paritair college doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Denderbellestraat 2_A , 9200 DENDERMONDE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs