Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool
adres Termerestraat 19_C
3020 WINKSELE
telefoon 016-20.82.74
fax 016-20.30.48
e-mail info@kraal.be
website http://www.kraal.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur V.Z.W."Katholiek Onderwijs De Kraal"
directeur Stefaan VANDERSTEEN
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap PLUS
instellingsnummer 106179
verslagen schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Termerestraat 19_C , 3020 WINKSELE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs