Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool Unescoschool Koekelberg
adres Klein-Berchemstraat 1
1081 KOEKELBERG
telefoon 02-468.16.16
fax 02-463.49.19
e-mail guray.turkistan@unescoschool.be
website http://www.unescoschool.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Brussel
directeur Guray TURKISTAN
CLB GO! CLB Brussel
Scholengemeenschap SGEBRUSSELIAIII
verslagen schooljaar 2013-2014:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 109

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Klein-Berchemstraat 1 , 1081 KOEKELBERG
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs