Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - Sint-Norbertus
adres Geldenaaksebaan 200
3001 HEVERLEE
telefoon 016-40.43.06
e-mail directie.sintnorbertus@leuven-zuid.be
website http://www.basisschoolsintnorbertus.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Comité voor Onderwijs Annuntiaten
directeur Stephanie CLAERHOUT
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap Leuven-Zuid
instellingsnummer 111047
verslagen schooljaar 2019-2020:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2014-2015:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2009-2010:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Geldenaaksebaan 200 , 3001 HEVERLEE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs