Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool - Gavertje Vier
adres Gavermolenstraat 83
9111 BELSELE
telefoon 03-778.39.00
e-mail hilde.rimbaut@sint-niklaas.be
website http://www.gavertjevier.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Sint-Niklaas
directeur Sanne Denotté
CLB GO! CLB Prisma
Scholengemeenschap StedelijkBasisonderwijsSintNiklaas
instellingsnummer 11429
verslagen schooljaar 2013-2014:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Gavermolenstraat 83 , 9111 BELSELE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs