Inlichtingen over de school

naam Vrije Lagere School -Mater Dei
adres Sint-Jacobsplein 15
3000 LEUVEN
telefoon 016-22.64.37
fax 016-22.42.12
e-mail directie.lager@materdei-leuven.be
website http://materdei-leuven.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur SMD-L VZW
directeur Chris HEUGHEBAERT
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap Katholieke Basisscholen Leuven
instellingsnummer 115485
verslagen schooljaar 2013-2014:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Sint-Jacobsplein 15 , 3000 LEUVEN
gewoon lager onderwijs