Inlichtingen over de school

naam Stedelijke Basisschool - De Droomballon
adres Gyselstraat 35
9100 NIEUWKERKEN-WAAS
telefoon 03-778.38.90
e-mail ludwig.demeyer@droomballon.be
website http://www.droomballon.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Sint-Niklaas
directeur Heyns Ellen De Meyer Ludwig -
CLB GO! CLB Prisma
Scholengemeenschap StedelijkBasisonderwijsSintNiklaas
instellingsnummer 115774
verslagen schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Gyselstraat 35 , 9100 NIEUWKERKEN-WAAS
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs