Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - Paridaens
adres Janseniusstraat 2
3000 LEUVEN
telefoon 016-31.07.90
fax 016-24.05.17
e-mail directiebao@paridaens.be
website http://www.basis.paridaens.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Leuvense Kath. Scholen aan de Dijle
directeur Griet VRANKEN
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap Katholieke Basisscholen Leuven
instellingsnummer 12195
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Janseniusstraat 2 , 3000 LEUVEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs