Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool Sint-Jansschool
adres Mechelsevest 2
3000 LEUVEN
telefoon 016-23.35.31
fax 016-23.35.31
e-mail inge@sintjanleuven.be
website http://www.sintjanleuven.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur SMD-L VZW
directeur RELY Sam MOÏS Inge-
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap Katholieke Basisscholen Leuven
instellingsnummer 12211
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Mechelsevest 2 , 3000 LEUVEN
gewoon lager onderwijs
2. Riddersstraat 89 , 3000 LEUVEN
gewoon kleuteronderwijs