Inlichtingen over de school

naam Vrije Kleuterschool Mater Dei
adres Sint-Jacobsplein 15_A
3000 LEUVEN
telefoon 016-30.90.26
fax 016-22.42.12
e-mail directie.kleuter@materdei-leuven.be
website http://materdei-leuven.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur SMD-L VZW
directeur Anne MEYNCKENS
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap Katholieke Basisscholen Leuven
instellingsnummer 12229
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Sint-Jacobsplein 15_A , 3000 LEUVEN
gewoon kleuteronderwijs