Inlichtingen over de school

naam Vrije Lagere School H.-Drievuldigheidscollege
adres Oude Markt 28
3000 LEUVEN
telefoon 016-24.15.93
e-mail info@lagere-school-hdc.be
website http://www.lagere-school-hdc.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Leuvense Kath. Scholen aan de Dijle
directeur Marie-Claire De Bruyne
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap Katholieke Basisscholen Leuven
instellingsnummer 12237
verslagen schooljaar 2012-2013:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Oude Markt 28 , 3000 LEUVEN
gewoon lager onderwijs
2. Janseniusstraat 2 , 3000 LEUVEN
gewoon lager onderwijs