Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -Pastoor De Clerck
adres Pastoor De Clerckstraat 1
3020 VELTEM-BEISEM
telefoon 016-48.23.91
fax 016-39.90.39
e-mail directie.pdc@leuven-zuid.be
website http://www.basisschoolpastoordeclerck.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Comité voor Onderwijs Annuntiaten
directeur Annemie SZAJKOVICS
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap Leuven-Zuid
instellingsnummer 12286
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2009-2010:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Pastoor De Clerckstraat 1 , 3020 VELTEM-BEISEM
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs