Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool Bleydenberg
adres Albert Woutersstraat 15 bus 1
3012 WILSELE
telefoon 016-23.85.81
e-mail directie@bleydenberg.be
website
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Schoolcomite Bleydenberg
directeur Willy GODTS
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap PLUS
instellingsnummer 12311
verslagen schooljaar 2012-2013:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2008-2009:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Albert Woutersstraat 15 bus 1, 3012 WILSELE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs