Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -De Bosstraat
adres Bosstraat 32
3012 WILSELE
telefoon 016-44.58.83
e-mail directie@debosstraat.be
website http://www.debosstraat.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur vzw Katholiek Onderwijs Dijle Demer
directeur C. ROBBERECHTS
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap Dynamo 7
instellingsnummer 12328
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2009-2010:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Bosstraat 32 , 3012 WILSELE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs