Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - Don Bosco Sint-Lambertus
adres Waversebaan 95
3001 HEVERLEE
telefoon 016-22.44.09
e-mail directie.sintlambertus@leuven-zuid.be
website http://www.donboscosintlambertus.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Don Bosco OC
directeur Martine JANSSENS
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap Leuven-Zuid
instellingsnummer 12377
verslagen schooljaar 2019-2020:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2014-2015:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2009-2010:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Waversebaan 95 , 3001 HEVERLEE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs