Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool Terbank-Egenhoven
adres Egenhovenweg 43
3001 HEVERLEE
telefoon 016-22.36.23
fax 016-29.53.37
e-mail directie@terbank-egenhoven.be
website http://www.terbank-egenhoven.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Kath. Ond.Terbank-Egenhoven te Heverlee
directeur DETIEGE Carla WALLYN Annelore-
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap Leuven-Zuid
instellingsnummer 12385
verslagen schooljaar 2012-2013:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2008-2009:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Egenhovenweg 43 , 3001 HEVERLEE
gewoon kleuteronderwijs
2. Doleegstraat 6 , 3001 HEVERLEE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs