Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool Don Bosco
adres Groenveldstraat 46
3001 HEVERLEE
telefoon 016-20.80.26
fax 016-23.60.46
e-mail basisschool@donboscoheverlee.be
website http://www.donboscoheverlee.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Don Bosco OC
directeur Carine APERS
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap Katholieke Basisscholen Leuven
instellingsnummer 12401
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2013-2014:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Groenveldstraat 46 , 3001 HEVERLEE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs