Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool De Letterberg
adres Dorpsstraat 81
3050 OUD-HEVERLEE
telefoon 016-39.41.60
e-mail gbsoudheverlee@gbsdeletterberg.be
website http://www.gbsdeletterberg.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Oud-Heverlee
directeur Ann GOEDSEELS
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap HATWEEJO
instellingsnummer 12427
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2009-2010:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Dorpsstraat 81 , 3050 OUD-HEVERLEE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs