Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - Sint-Pietersschool
adres Kloosterstraat 2
3360 KORBEEK-LO
telefoon 016-46.03.60
e-mail info@sint-pietersschool.be
website http://www.sint-pietersschool.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Schoolcomité St-Pietersschool
directeur Maggy VAN BEVER
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap PLUS
instellingsnummer 12435
verslagen schooljaar 2019-2020:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2014-2015:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Kloosterstraat 2 , 3360 KORBEEK-LO
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs