Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool
adres Armand Verheydenstraat 19
3053 HAASRODE
telefoon 016-39.41.70
fax 016-39.41.79
e-mail directie@dehazensprong.be
website http://www.dehazensprong.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Oud-Heverlee
directeur Cindy BORGERS
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap HATWEEJO
instellingsnummer 12476
verslagen schooljaar 2008-2009:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Armand Verheydenstraat 19 , 3053 HAASRODE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs