Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool De Lijsterboom
adres Bierbeekstraat 4
3052 BLANDEN
telefoon 016-39.41.50
e-mail secretariaat@delijsterboom.be
website http://www.gbsblanden.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Oud-Heverlee
directeur Hans VANDEN BRANDE
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap HATWEEJO
instellingsnummer 12484
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2013-2014:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2009-2010:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Bierbeekstraat 4 , 3052 BLANDEN
gewoon lager onderwijs
2. Lijstersstraat 30 , 3052 BLANDEN
gewoon kleuteronderwijs