Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool
adres Pastoor Tilemansstraat 4
3051 SINT-JORIS-WEERT
telefoon 016-47.73.18
fax 016-47.73.18
e-mail directie.sintjorisweert@leuven-zuid.be
website http://www.basisschoolsintjorisweert.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Comité voor Onderwijs Annuntiaten
directeur Tom EMMERS
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap Leuven-Zuid
instellingsnummer 12492
verslagen schooljaar 2008-2009:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Pastoor Tilemansstraat 4 , 3051 SINT-JORIS-WEERT
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs