Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -De Waaier
adres Egenhovenstraat 24_A
3060 BERTEM
telefoon 016-48.93.08
fax 016-73.53.95
e-mail directie@dewaaier-bertem.be
website
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Basisschool Zusters v. Liefde
directeur Ilse MEULEMANS
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap Zoniën
instellingsnummer 12534
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2009-2010:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Egenhovenstraat 24_A , 3060 BERTEM
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs