Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool -De Regenboog
adres Kloosterstraat 10
3070 KORTENBERG
telefoon 02-759.60.69
fax 02-253.96.04
e-mail deregenboog@kortenberg.be
website http://www.de-regenboog.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Kortenberg
directeur Johan Vandenbergen
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap Gemeentelijk Onderwijs Kortenberg
instellingsnummer 12559
verslagen schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Kloosterstraat 10 , 3070 KORTENBERG
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs