Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool -De Stip Linden
adres Martelarenplaats 1
3210 LINDEN
telefoon 016-28.40.30
e-mail directie.linden@gbslubbeek.be
website http://www.gbslubbeek.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Lubbeek
directeur Karin BUNCKENS
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap LBB
instellingsnummer 125682
verslagen schooljaar 2016-2017:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Martelarenplaats 1 , 3210 LINDEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs