Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool Mater Dei
adres Engerstraat 10
3071 ERPS-KWERPS
telefoon 02-759.65.33
e-mail info@vbs-erps-kwerps.be
website http://www.materdei-ek.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Mater Dei
directeur Hermans Saar CASTEELS Joris -
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap De Zevenster
instellingsnummer 12575
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Engerstraat 10 , 3071 ERPS-KWERPS
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs