Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool
adres Burggrachtstraat 1_a
1930 NOSSEGEM
telefoon 02-759.46.04
fax 02-759.46.04
e-mail sln.directie@gmail.com
website http://www.sintlambertusschool-nossegem.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Inrichtende macht St-Lambertus
directeur Jorn DUPONT
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap De Zevenster
instellingsnummer 12583
verslagen schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Burggrachtstraat 1_a , 1930 NOSSEGEM
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs