Inlichtingen over de school

naam Heilige-Drievuldigheidscollege Eerstegraadschool
adres Oude Markt 28
3000 LEUVEN
telefoon 016-22.27.92
fax 016-20.23.89
e-mail frank.baeyens@hdc.ksleuven.be
website http://www.heilige-drievuldigheidscollege.be/
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Leuvense Kath. Scholen aan de Dijle
directeur Els Pitschon
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap SGKSO Leuven
instellingsnummer 126094
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Oude Markt 28 , 3000 LEUVEN
1ste graad
1ste leerjaar A
2e leerjaar A Klassieke talen (Grieks en Latijn)
2e leerjaar A Moderne talen en wetenschappen