Inlichtingen over de school

naam Sint-Pieterscollege Eerste graadschool
adres Minderbroedersstraat 13
3000 LEUVEN
telefoon 016-22.44.64
e-mail jo.beelen@spc.ksleuven.be
website http://www.sintpieterscollege.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Leuvense Kath. Scholen aan de Dijle
directeur Jo Beelen
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap SGKSO Leuven
instellingsnummer 126169
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Minderbroedersstraat 13 , 3000 LEUVEN
1ste graad
1ste leerjaar A
2e leerjaar A Economie en organisatie
2e leerjaar A Klassieke talen (Grieks en Latijn)
2e leerjaar A Maatschappij en welzijn
2e leerjaar A Moderne talen en wetenschappen
2e leerjaar A Stem-wetenschappen (meer conceptueel)