Inlichtingen over de school

naam Sint-Martinuscollege
adres Waversesteenweg 96
3090 OVERIJSE
telefoon 02-687.82.46
fax 02-687.93.07
e-mail nahon@sintmartinusscholen.be
website http://www.sintmartinusscholen.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Katholieke Scholen Druivenstreek
directeur Harry Huskens
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap SGKSO DRIEKLANK Overijse-Tervur-Zaventem
instellingsnummer 126731
verslagen schooljaar 2016-2017:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Waversesteenweg 96 , 3090 OVERIJSE
Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
Onthaaljaar
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
2e leerjaar A Economie en organisatie
2e leerjaar B Economie en organisatie - Maatschappij en welzijn
2e leerjaar A Klassieke talen (Grieks en Latijn)
2e leerjaar A Maatschappij en welzijn
2e leerjaar A Moderne talen en wetenschappen
2e leerjaar B Opstroomoptie
2e leerjaar A Stem-wetenschappen (meer conceptueel)
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Humane wetenschappen 1-2 -
Latijn 1-2 -
Wetenschappen 1-2 -
2de en 3de graad bso 2de graad 3de graad
Handel
Kantoor 1-2 -
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Handel
Handel 1-2 -
2. Brusselsesteenweg 147 , 3090 OVERIJSE
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wiskunde - 1-2
Humane wetenschappen - 1-2
Latijn-moderne talen - 1-2
Latijn-wetenschappen - 1
Latijn-wiskunde - 1-2
Moderne talen-wetenschappen - 1-2
Moderne talen-wiskunde - 1-2
Wetenschappen-wiskunde - 1-2
2de en 3de graad bso 2de graad 3de graad
Handel
Kantoor - 1-2
Kantooradministratie en gegevensbeheer - 3
Verkoop en vertegenwoordiging - 3
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Handel
Boekhouden-informatica - 1-2
Handel - 1-2