Inlichtingen over de school

naam Paridaensinstituut Eerstegraadsschool
adres Janseniusstraat 2
3000 LEUVEN
telefoon 016-20.26.55
e-mail secundair@paridaens.be
website http://www.paridaens.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Leuvense Kath. Scholen aan de Dijle
directeur Peter Wallays
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap SGKSO Leuven
instellingsnummer 126896
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (so)
schooljaar 2014-2015:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (so)
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Janseniusstraat 2 , 3000 LEUVEN
1ste graad
1ste leerjaar A
2e leerjaar A Economie en organisatie
2e leerjaar A Klassieke talen (Grieks en Latijn)
2e leerjaar A Maatschappij en welzijn
2e leerjaar A Moderne talen en wetenschappen
2e leerjaar A Stem-wetenschappen (meer conceptueel)