Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool Moorsel - De Fonkel
adres Moorselstraat 252
3080 TERVUREN
telefoon 02-731.63.19
fax 02-731.76.98
e-mail gbsm@tervuren.be
website http://www.gbs-moorsel.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Tervuren
directeur Greet VANDENBUSSCHE
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap KHAMSA
instellingsnummer 127043
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Moorselstraat 252 , 3080 TERVUREN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs