Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -Sint-Annaschool
adres Rootstraat 34
3080 TERVUREN
telefoon 02-768.13.83
e-mail directie@sintannaschool.be
website http://www.sintannaschool.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Katholieke Scholen Druivenstreek
directeur Kelly Verhasselt
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap Zoniën
instellingsnummer 127051
verslagen schooljaar 2015-2016:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Rootstraat 34 , 3080 TERVUREN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs