Inlichtingen over de school

naam Sancta Maria Leuven
adres Charles Deberiotstraat 14
3000 LEUVEN
telefoon 016-23.56.77
fax 016-23.35.62
e-mail adm@sml.be
website http://www.sml.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur SMD-L VZW
directeur Willy LEMMENS
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap SGKSO Leuven
instellingsnummer 127811
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (so)
schooljaar 2014-2015:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (so)
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2011-2012:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Charles Deberiotstraat 14 , 3000 LEUVEN
1ste graad
2e leerjaar A Economie en organisatie
2e leerjaar A Maatschappij en welzijn
2e leerjaar A Stem-wetenschappen (meer conceptueel)
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wiskunde - 1
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1 -
Moderne talen-wetenschappen - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Personenzorg
Gezondheids- en welzijnswetenschappen - 1-2
Jeugd- en gehandicaptenzorg - 1-2
Sociale en technische wetenschappen 1-2 1-2
2. Sint-Jacobsplein 15 , 3000 LEUVEN
1ste graad
1ste leerjaar A
2e leerjaar A Klassieke talen (Grieks en Latijn)
2e leerjaar A Moderne talen en wetenschappen
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wiskunde - 1
Latijn 2 -
Latijn-wetenschappen - 1-2
Latijn-wiskunde - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Personenzorg
Sociale en technische wetenschappen 1-2 1